Ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Ưu đãi đầu tư đối với Khu công nghiệp, Khu kinh tế

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý Khu công nghiệp (KCN) và Khu kinh tế (KKT).


Theo đó, ưu đãi đầu tư được ghi nhận như sau: doanh nghiệp có dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế được trừ các khoản chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại KCN, KKT khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau

– Đối với giá trị tài sản cố định: Được tính vào giá trị công trình và trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định.

– Đối với chi phí (trừ trường hợp nêu trên): Được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2019.

http://www.hnlaw.vn/che-do-bao-cao-dau-tu/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of