Quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài

Ngày 26/06/2019, Ngân hàng nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo đó, việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư nước ngoài được thực hiện bằng sự quản lý đối với phần vốn góp của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam theo mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận tại:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,
  • Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành),
  • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Cùng với đó, người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có.Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Vệt Nam phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Việc sử dụng lợi nhuận được chia của nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/9/2019.

https://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=7547

http://www.hnlaw.vn/thu-hoi-dang-ky-dau-tu/

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of