Khái niệm mua bán và sáp nhập

Khái niệm mua bán và sáp nhập M&A được viết tắt bởi hai từ tiếng Anh là Mergers (sáp nhập) vàAcquisitions(mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó. Khái niệm mua … Đọc tiếpKhái niệm mua bán và sáp nhập

Mua, bán doanh nghiệp tư nhân

Mua, bán doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán … Đọc tiếpMua, bán doanh nghiệp tư nhân

Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, theo đó một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt … Đọc tiếpSáp nhập doanh nghiệp

Đổi công ty nhận sáp nhập

Đổi công ty nhận sáp nhập Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang … Đọc tiếpĐổi công ty nhận sáp nhập

Đầu tư thị trường M&A

Đầu tư thị trường M&A Thị trường M&A đang theo đà tăng trưởng. Nhìn lại thị trường M&A 10 năm qua, dễ dàng nhận thấy, nếu như năm 2009, tổng giá trị thương vụ M&A mới chỉ đạt 1,1 tỷ USD thì đến cuối năm 2018, con số này đã đạt mốc 10,2 tỷ USD, … Đọc tiếpĐầu tư thị trường M&A

Danh sách các thương vụ M&A 2019

Danh sách các thương vụ M&A 2019 Mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A) đang là thị trường diễn ra vô cùng sôi động, Nhiều Công ty muốn mua lại, thâu tóm các công ty khác để tăng lợi nhuận, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp và tăng doanh thu. Danh sách các … Đọc tiếpDanh sách các thương vụ M&A 2019

Thực trạng hoạt động M&A

Thực trạng hoạt động M&A 1.Thực trạng hoạt động M&A_Thực trạng hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) tại Việt Nam Những năm gần đây các thương vụ M&A tại việt Nam tăng cả về số lượng và giá trị. Nửa đầu năm 2019, ước tính tổng giá trị các thương vụ M&A tại … Đọc tiếpThực trạng hoạt động M&A

Mua bán doanh nghiệp

Mua bán doanh nghiệp đang là một trong những phương thức thay đổi tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp. Hiện nay của các ông chủ kinh doanh áp dụng phương thức này để phù hợp với mục đích kinh doanh cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế hiện tại. … Đọc tiếpMua bán doanh nghiệp

Giải pháp phát triển hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Một trong các giải pháp cần ưu tiên cho hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Viêt Nam là cần hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động này. Việc ban hành một văn bản hướng dẫn thống nhất cho hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam … Đọc tiếpGiải pháp phát triển hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam