Kinh doanh dịch vụ karaoke

Kinh doanh dịch vụ karaoke

Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường;

+ Nghị định 24/2014/NĐ-CP tổ chức cơ quan chuyên mônt thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là một trong những nơi luôn thu hút khách hàng trong nhiều năm nay để thỏa mãn nhu cầu giải trí, thư giãn của con người. Tuy nhiên, việc kinh doanh dịch vụ karaoke có liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp khác nhau, đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện tương đối chặt chẽ. Để được đi vào hoạt động, cơ sở, cá nhân kinh doanh có Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke. Các điều kiện và thủ tục để kinh doanh dịch vụ karaoke đã được HNLaw & Partners tổng hợp lại dưới đây:

I. Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

+ Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

+ Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

+ Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

+ Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

II. Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép

1.Chuẩn bị hồ sơ: 01 bộ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP).

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

2.Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

3.Quy trình và thời hạn:

+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh có văn bản thông báo yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện quy định tại Nghị định này, cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này). Trường hợp không cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa – thể thao và Du lịch

Chi tiết liên hệ Công ty luật Hnlaw & Partners

Hotline: 0912.918.296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

http://www.hnlaw.vn/giay-phep-con

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:Gi%E1%BA%A5y_ph%C3%A9p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of