Đầu tư vào công ty luật Hnlaw & Partners

Đầu tư vào công ty luật Hnlaw & Partners

Công ty Luật là công ty được thành lập bởi một hay nhiều luật sư theo quy định của Luật Luật sư Việt Nam.Công ty Luật Công ty Luật TNHH HNLaw & Partners là công ty luật trách nhiệm hữu hạn do luật sư làm chủ sở hữu, quản lý và điều hành. Việc đầu tư vào công ty luật Hnlaw & Partners được thực hiện như sau:

(1) Nhà đầu tư cam kết góp vốn vào Công ty Luật, ký kết hợp đồng hợp tác

(2) Nhà đầu tư tìm kiếm khách hàng trong nước hoặc nước ngoài cho Công ty Luật, mức phí hoa hồng mà nhà đầu tư nhận được (tính trên giá trị hợp đồng ký giữa công ty luật và khách hàng mà nhà đầu tư tìm được) được thể hiện như sau:

Cấp đối tác Hoa hồng Số lượng KH
Đối tác Cấp III Hoa hồng 5-10% Dưới 2 Khách hàng (hợp đồng) /tháng
Đối tác Cấp II Hoa hồng 10-30% Từ 2- 5 Khách hàng (hợp đồng) /tháng
Đối tác Cấp I Hoa hồng 40-60% Trên 5 Khách hàng (hợp đồng)/tháng

 (3) Ngoài số tiền hoa hồng mà nhà đầu tư nhận được sau mỗi hợp đồng, hàng tháng, chốt doanh thu lợi nhuận,nhà đầu tư được hưởng 5% trên tổng lợi nhuận tháng đó

  • Ưu điểm:

+ Giảm thiểu tối đa rủi ro của việc đầu tư do Công ty Luật hiện đang kinh doanh có lợi nhuận

+ Được sử dụng văn phòng và cơ sở vật chất khác của Công ty Luật để thực hiện công việc; tự chủ về thời gian và địa điểm làm việc; phúc lợi văn phòng dành cho Chuyên gia; tham gia vào cuộc họp nội bộ công ty; Nhược điểm: Nguồn tiền về cho nhà đầu tư phụ thuộc lớn vào số lượng khách hàng nhà đầu tư giới thiệu.

Chi tiết xin liên hệ công ty luật Hnlaw & Partners.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of