Việc chuyển trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hai thủ tục khác nhau hay cùng một thủ tục?

13:35 - 24/07/2019

Việc thay đổi trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hai thủ tục khác  nhau. Có những doanh nghiệp chỉ thay đổi trụ sở chính mà không thay đổi điểm thực hiện dự án và ngược lại, có những doanh nghiệp tiến hành cả hai thủ tục thay đổi …

Việc thay đổi trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án đầu tư là hai thủ tục khác  nhau. Có những doanh nghiệp chỉ thay đổi trụ sở chính mà không thay đổi điểm thực hiện dự án và ngược lại, có những doanh nghiệp tiến hành cả hai thủ tục thay đổi trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án. Cơ quan giải quyết hai thủ tục này cũng khác nhau: Đối với thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp là cơ quan đăng ký kinh doanh; Đối với thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án do cơ quan đăng ký đầu tư giải quyết. Để hiểu rõ hơn về thủ tục hai trường hợp này, Công ty Luật TNHH HNlaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

                Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế và việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

* Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Thông báo cơ quan thuế.

*  Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:

Hồ sơ gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

– Thông báo cơ quan thuế.

Cơ quan giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở 

Thời gian giải quyết: 3-5 ngày làm việc

Lưu ý: Nếu việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp dẫn đến việc thay đổi mẫu con dấu, Doanh nghiệp tiến hành khắc mẫu dấu mới và gửi Thông báo thay đổi  mẫu con dấu Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở sau khi thực hiện hoàn tất thủ tục thay đổi trụ sở.

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

* Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định sau:
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
  • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
  • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký đầu tư

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Hồ sơ bao gồm: gồm những đầu mục hồ sơ tương tự như dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thời gian giải quyết:trong vòng 30 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký đầu tư

Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

* Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Hồ sơ bao gồm: gồm những đầu mục hồ sơ tương tự như dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thời gian giải quyết: trong vòng 60 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết: Cơ quan đăng ký đầu tư

Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

Lưu ý: Trong trường hợp việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư làm thay đổi thông tin liên quan ở Giấy phép kinh doanh,.. thì nhà đầu tư phải làm thủ tục thay đổi Cơ quan có thẩm quyền quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến pháp lý của Công ty luật HNLAW & PARTNERS quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296.

Quy trình đầu tư Việt Nam 2021
Dịch vụ xin thẻ tạm trú
Giao dịch ngoại hối
Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
Hình thức đầu tư năm 2021