Chào bán cổ phần tăng vốn

Chào bán cổ phần tăng vốn CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 Trước đây, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014, khi thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần … Đọc tiếpChào bán cổ phần tăng vốn

Công ty TNHH năm 2021

Công ty TNHH năm 2021 Luật Doanh nghiệp 2020 hiện đã được ban hành và trong đó có nhiều thay đổi như lược bỏ, rút ngắn các thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra còn có những sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại các loại hình doanh nghiệp so với Luật Doanh … Đọc tiếpCông ty TNHH năm 2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021 Theo quy định pháp Luật doanh nghiệp năm 2020 bổ sung ngành nghề kinh doanh là thủ tục được doanh nghiệp thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh qua việc bổ sung thêm một hoặc … Đọc tiếpThay đổi ngành nghề kinh doanh 2021

Soạn thảo điều lệ

Soạn thảo điều lệ Điều lệ công ty được xem là quy định hoạt động riêng của mỗi doanh nghiệp. Trong những ngành nghề kinh doanh đều có những quy định pháp luật mà doanh nghiệp luôn phải chấp hành. Do đó, với mỗi loại hình doanh nghiệp, điều lệ công ty vô cùng quan … Đọc tiếpSoạn thảo điều lệ

Góp vốn doanh nghiệp 2021

Góp vốn doanh nghiệp 2021 Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập (Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020). Từ đó ta … Đọc tiếpGóp vốn doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021

Đăng ký doanh nghiệp 2021 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 với nhiều điểm mới. Trong phạm vi bài viết hôm nay chúng tôi sẽ nêu một số nội dung mới về đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ, thủ tục … Đọc tiếpĐăng ký doanh nghiệp 2021

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020

Điểm mới luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sau đây gọi là LDN 2020), có hiệu lực kể từ 01/01/2021 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. LDN 2020 hướng tới sự phù hợp với thực tế kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế, … Đọc tiếpĐiểm mới luật doanh nghiệp 2020

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh

Điều kiện tạm ngừng kinh doanh Điều kiện để đăng ký tạm ngừng kinh doanh: Tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Nếu doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế thì doanh … Đọc tiếpĐiều kiện tạm ngừng kinh doanh

Quy định mới về dấu doanh nghiệp

Quy định mới về dấu doanh nghiệp Theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thì có những điểm mới trong quy định về dấu của doanh nghiệp như sau: Công nhận chữ ký số là dấu của doanh nghiệp Theo quy định tại khoản 1, điều 43 luật … Đọc tiếpQuy định mới về dấu doanh nghiệp

Tư vấn về tiền lương

Tư vấn về tiền lương Hiện pháp luật Việt Nam không có quy định về lương NET và lương GROSS. Điều 90 bộ luật lao động 2019 chỉ quy định: – Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, … Đọc tiếpTư vấn về tiền lương