Thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

  • Bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy (tiến hành xin chứng nhận hợp quy và công bố)

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” được quy định tại phụ lục I của thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);

+ Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp còn hiệu lực.

+ Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy (Mẫu dấu doanh nghiệp)

  • Bắt buộc phải công bố hợp quy (không cần chứng nhận hợp quy chỉ cần đo kiểm sản phẩm rồi công bố)

Sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa thuộc “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại phụ lục II của thông tư số 42/2016/TT-BTTTTngày 26/12/2016.

Hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố hợp quy (theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT);

+ Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Quyết định/Giấy phép thành lập, Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (với trường hợp là tổ chức); Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (với trường hợp là cá nhân). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp có thể nộp bản sao kèm bản gốc để đối chiếu;

+ Kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT (Cục Viễn Thông) và được cấp trong vòng hai (02) năm tính đến ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Tài liệu kỹ thuật của sản phẩm thể hiện đầy đủ các nội dung: Tên, ký hiệu và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, ảnh chụp bên ngoài, hãng sản xuất.

+ Mẫu dấu hợp quy tương ứng sử dụng cho sản phẩm đăng ký công bố hợp quy (Mẫu dấu doanh nghiệp)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of