Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Để phù hợp với mục đích kinh doanh và hoạt động tốt hơn trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, các doanh nghiệp có thể lựa chọn tổ chức lại doanh nghiệp của mình. Trong đó, thủ tục chia tách doanh nghiệp là một những cách thức quan trọng giúp các doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả hơn. Tuy nhiên thủ tục chia tách công ty rất phức tạp, trải qua nhiều công đoạn mà không phải cá nhân, tổ chức nào cũng có thể thực hiện một cách hiệu quả.

  1. Thế nào là chia, tách doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần chia thành một số công ty cùng loại, công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng kí kinh doanh.

Tách doanh nghiệp là việc công ty TNHH, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại. Công ti bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình.

2. căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2005

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
 

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

3. Hồ sơ chia tách doanh nghiệp

– Dự thảo điều lệ công ty (nếu đã có)

– Bản sao CMND/Hộ chiếu

– Hợp đồng chuyển nhượng

– Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);

– Bản sao chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)

– Biên bản họp và các quyết định của hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.(nếu đã có)

Và các tài liệu khác nếu cần thiết.

4. Dịch vụ tách Doanh nghiệp của HNLAW & PARTNERS:

– Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

– Tư vấn phương án sử dụng lao động;

– Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

– Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty;

– Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

– Soạn thảo Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

– Soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

– Soạn thảo Danh sách thành viên/cổ đông;

– Điều lệ công ty

– Các tài liệu cần thiết khác;

– Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;

– Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of