Thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm là một ngành nghề có điều kiện và để có thể đi vào hoạt động cần đáp ứng đủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi những cơ sở này đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí đó sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Để được cấp giấy chứng nhận, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

a) Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

b) Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

c) Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

5. Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6. Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

Quy trình thực hiện trải qua các giai đoạn:

  • Chủ cơ sở nộp hồ sơ lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đó sẽ thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ
  • Sau khi hồ sơ hợp lệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị thẩm định
  • Sau khi thẩm định, cơ sở đáp ứng được các điều kiện, tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được cấp giấy chứng nhận

Đối với từng loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh mà thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sẽ thuộc các cơ quan có thẩm quyền khác nhau, thẩm quyền được quy định như sau:

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở sau đây:

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện,thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần phục vụ trở lên.

2. Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực quản lý tại địa phương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể điều chỉnh việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho phù hợp.

Để biết thêm chi tiết, xin hãy liên hệ Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Hotline: 0912918296

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of