Người nước ngoài có được phép kinh doanh bất động sản tại Việt Nam?

Hiện nay, hoạt động đầu tư, kinh doanh của người nước ngoài vào Việt Nam tăng cao. Tuy nhiên, không phải trong bất cứ lĩnh vực nào Nhà nước cũng cho phép người nước ngoài thực hiện đầu tư. Vậy, với hoạt động kinh doanh bất động sản, một lĩnh vực đem lại lợi nhuận cao thì liệu người nước ngoài có được phép thực hiện đầu tư?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

Như vậy, pháp luật không quy định không cho phép người nước ngoài kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Để hoạt động trong lĩnh vực này, người nước ngoài trước tiên phải đáp ứng điều kiện chung là thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam với số vốn pháp định tối thiểu là 20 tỷ. Việc thành lập doanh nghiệp của người nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo quy định của pháp luật đầu tư. Theo quy định của pháp luật đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện thành lập tổ chức kinh tế mới, thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Pháp luật không quy định cấm tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tuy nhiên lại quy định về giới hạn phạm vi hoạt động của họ. Theo quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, phạm vi hoạt động cảu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
    • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
    • Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
    • Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
    • Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất.

Như vậy, cá nhân, tổ chức nước ngoài hoàn toàn có thể hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng chỉ trong một số phạm vi mà pháp luật kinh doanh bất động sản cho phép. Và việc đầu tư kinh doanh phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Để có thể rõ hơn về việc thực hiện đầu tư kinh doanh bất động sản tại Việt Nam của các cá nhân, tổ chức nước ngoài, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn cụ thể nhất:

Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of