Giải pháp phát triển hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Một trong các giải pháp cần ưu tiên cho hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Viêt Nam là cần hoàn thiện hệ thống pháp lý cho hoạt động này. Việc ban hành một văn bản hướng dẫn thống nhất cho hoạt động mua bán và sáp nhập tại thị trường Việt Nam … Đọc tiếpGiải pháp phát triển hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Mẫu hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

——o0o—– HỢP ĐỒNG ( Số ……../HĐHN) (Về việc sáp nhập doanh nghiệp) Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014  và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ vào Điều lệ ………………….; Căn cứ vào Điều lệ ………………….; Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ……………………….. Các bên gồm: 1. Bên A Công … Đọc tiếpMẫu hợp đồng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Một số lưu ý về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Các quy định về mua bán và sáp nhập nằm trong luật dân sự 2015 và luật doanh nghiệp 2014. Theo đó một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) … Đọc tiếpMột số lưu ý về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các Doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng … Đọc tiếpMua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Bước cuối cùng sau khi các bên thỏa thuận, ký kết thành công hợp đồng M&A là việc thực hiện thủ tục mua bán,  sáp nhập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan khác như: cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội…Để thực hiện … Đọc tiếpThủ tục sáp nhập doanh nghiệp (M&A)