Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——- …., ngày… tháng ….năm…. MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP Số: …/2019/HDCNVG         – Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015        – Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014         – Căn cứ vào Điều lệ … Đọc tiếpMẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn góp

Công ty luật Hnlaw & Partners- Bảng báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Công ty Luật Hnlaw & Partners báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng như dưới đây: a. Báo giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng: Hợp đồng bằng tiếng Việt: Dịch vụ phí: Từ 1.000.000 đ/hợp đồng; Thời gian thực hiện: 2 – 3 ngày làm việc Hợp đồng bằng tiếng … Đọc tiếpCông ty luật Hnlaw & Partners- Bảng báo giá dịch vụ tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Công ty luật Hnlaw & Partners nhận soạn thảo hợp đồng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp với các cơ cấu khác nhau gồm các phòng ban, có thể được hỗ trợ soạn thảo các loại hợp đồng khác nhau, sử dụng cho các bộ phận, phòng ban khác nhau cho doanh nghiệp. Các loại hợp … Đọc tiếpDịch vụ soạn thảo hợp đồng của công ty luật Hnlaw & Partners

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng

Pháp luật Việt Nam mà cụ thể là Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 ghi nhận: Hợp đồng là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất … Đọc tiếpDịch vụ tư vấn về hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê xe

Khi có nhu cầu thuê xe, quý khách hàng cần có bản hợp đồng thuê xe để đảm bảo quyền và lợi ích của mình. Công ty luật Hnlaw & Partners nhận cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê xe. Thực tế, công ty luật Hnlaw & Partners đã hỗ trợ soạn thảo … Đọc tiếpDịch vụ soạn thảo hợp đồng thuê xe

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

Tư vấn soạn thảo hợp đồng là một trong các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp mà Hnlaw  & Partners tư vấn soạn thảo cho khách hàng trong thời gian vừa qua. Xin giới thiệu một mẫu hơp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản mà Hnlaw & Partners đã hỗ trợ soạn thảo … Đọc tiếpMẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản

QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Đây là một hình … Đọc tiếpQUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Những điều cần biết về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là gì? Theo quy định Điều 3 Khoản 9 Luật Đầu Tư 2014 thì: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu … Đọc tiếpHợp đồng hợp tác kinh doanh