THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NƯỚC NGOÀI

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo ủy quyền và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó. Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, ký kết các hợp đồng kinh tế, thương mại với các đối tác mà chỉ có chức năng ủy quyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu công ty tại các tỉnh khác hay quốc gia khác

Khi các doanh nghiệp Việt Nam muốn mở văn phòng đại diện tại nước ngoài nhằm quảng bá hình ảnh công ty, tìm hiểu thị trường thì phải tuân theo quy định pháp luật của nước đó. Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định:

“Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Thủ tục thành lập phải thực hiện theo quy định của nước mà doanh nghiệp đặt văn phòng đại diện. Ngoài ra, sau khi doanh nghiệp mở văn phòng đại diện tại nước ngoài thì phải thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Chi tiết xin liên hệ Công ty luật HNLAW & PARTNERS

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912918296

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of