Lĩnh vực tư vấn

Doanh nghiệp & Thương mại:

HNLAW & PARTNERS giới thiệu những luật sư thương mại doanh nghiệp xuất chúng, những người tư vấn tập trung vào thương mại ở Việt Nam và Châu Á cũng như những vấn đề thương mại doanh nghiệp ảnh hưởng đến phần còn lại của thế giới; hỗ trợ tất cả các khách hàng khác nhau bao gồm các công ty, ngân hàng đầu tư, các nhà tài chính doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạo hiểm…
Các luật sư thương mại doanh nghiệp tại công ty HNLAW & PARTNERS được đánh giá là phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ để giúp giải quyết kế hoạch đầu tư tập trung của khách hàng, các hợp đồng thương mại và đàm phán, tài chính doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, liên doanh với những đồng nghiệp chiến lược.

Tranh tụng: Dân sự & Hình sự

Chúng tôi sở hữu một đội ngũ luật sư mạnh với những kinh nghiệm tranh trụng xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Đội ngũ của chúng tôi đảm bảo việc tư vấn và đại diện trong việc tư vấn và tố tụng, trong cả lĩnh vực dân sự và thương mại. Chúng tôi đảm bảo việc tiếp cận một cách sâu sát các vấn đề trong khi vẫn cung cấp cho những khách hàng sự tư vấn đầy đủ cùng sự tập trung và nguồn lực cần thiết cho mỗi vấn đề. 
Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn mạnh mẽ cho doanh nghiệp trên diện rộng, bao gồm những khách hàng ở những hoàn cảnh khách nhau, và chúng tôi được đánh giá với các kỹ năng hoạt động chuyên nghiệp của mình để đại diện cho các khách hàng trong những vụ tranh tụng. Công ty có thể tập trung phát triển đội ngũ khách hàng hiệu quả, hoàn thiện giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng của khách hàng và giải quyết phần lớn các vụ việc theo quy mô lớn.

Bất động sản:

Chúng tôi hiểu rằng bất động sản là thành quả chính cho tất cả việc đầu tư cần thiết cho khách hàng của chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi bao gồm doanh nghiệp cũng như những cá nhân với sự cộng tác và chi phí hiệu quả trên khắp Việt Nam và các quốc gia khác. Chúng tôi giúp khách hàng hợp tác và quản lý bất động sản trong thị trường quốc tế cũng như địa phương. 
Các khách hàng của chúng tôi được hưởng những thành quả của dịch vụ pháp lý với những vấn đề như tư vấn và đại diện hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư về bất động sản và giải quyết tranh chấp xây dựng, làm việc với tòa án cùng các kế hoạch khảo sát, các loại giấy phép và hồ sơ của khách hàng.

Ngân hàng – Tài chính:

Hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại hướng những người tham gia thị trường có thể loại bỏ rủi ro. Việc đánh giá lại rủi ro bởi người mua và người bán mang đến kết quả là môi trường làm việc ít thân thiện.
Chúng tôi kiên trì hỗ trợ và tư vấn khách hàng để thích ứng với những cách giải quyết mới trong lĩnh vực ngân hàng, giúp họ có thể gặt hái được những mục tiêu kinh doanh. Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật tài chính và ngân hàng, các quy định và thủ tục hải quan.

Nhập cư:

Chúng tôi có kiến thức và nguồn lực tốt có thể hỗ trợ nhu cầu nhập cư của khách hàng. Hầu hết các khách hàng của chúng tôi có thể chia sẻ yêu cầu chung liên quan đến yêu cầu về nhập cư của nhân viên, chuyên gia và gia đình họ hàng của họ. Chúng tôi hoạt động theo luật nhập cư các nước, HNLAW & PARTNERS là một điểm đến hội tụ cho tất cả các nhu cầu khách hàng. 
Do đó, chúng tôi, cung cấp các dịch vụ nhập cư đối với những sự vụ của khách hàng như: kinh doanh, giấy phép định cư, visa đầu tư, visa công tác, du lịch, du học và làm việc cho khách hàng, các nhân viên, gia đình họ hàng, những ưu đãi về đầu tư cho người nước ngoài và yêu cầu về điều kiện cư trú của khách hàng.

Hợp đồng:

Mọi giao dịch của doanh nghiệp đều xoay quanh vấn đề hợp đồng. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được một hợp đồng toàn diện để đạt được những vấn đề chung về hợp đồng. 
Các dịch vụ về hợp đồng pháp lý mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng gồm: 
– Hỗ trợ trong việc đàm phán hợp đồng
– Việc xem xét hợp đồng dựa trên cơ sở pháp lý
– Việc soạn thảo hợp đồng với phạm vi kinh doanh và hoạt động kinh doanh mọi mặt của doanh nghiệp
– Tất cả các điều khoản hình thành hợp đồng
– Các giải pháp giải quyết tranh chấp về hợp đồng
– Việc phân tích hợp đồng về các yếu tố thuận lợi và khó khăn trong giao dịch kinh doanh
– Điều khoản về những hợp đồng mua hàng tiêu chuẩn

Lao động:

Doanh nghiệp và nhân viên luôn phải đối mặt với những tranh chấp lao động trong suốt quá trình tương tác trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Những tranh chấp phát sinh như quyền lợi và các nghĩa vụ liên quan đến điều kiện làm việc, quy định về lương, việc thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác trong lĩnh vực lao động sẽ mất nhiều thời gian, tiền bạc và uy tín của các bên liên quan trong tranh chấp. Khi những lợi ích đối lập nhau gây ra những mâu thuẫn và việc cần thiết là giải quyết những mâu thuẫn một cách hợp lý để ngăn chặn những thiệt hại có thể gây ra cho cả hai bên doanh nghiệp và người lao động. Trong phạm vi dịch vụ, HNLAW & PARTNERS cung cấp các dịch vụ sau: 
– Tư vấn luật cho các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong tranh chấp
– Xác nhận rõ cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp
– Hướng dẫn khách hàng thu thập bằng chứng cho tranh chấp lao động
– Tham gia vào việc đàm phán và hòa giải trong những vụ tranh chấp lao động
– Tư vấn về thủ tục khiếu nại cho các tranh chấp lao động
– Bảo vệ quyền lợi và những lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa án
– Bảo vệ quyền lợi và những lợi ích của khách hàng trong khi thực thi những vụ việc về dân sự

Thuế:

Chúng tôi hiểu rằng luật và kinh doanh phát sinh nghĩa vụ về thuế tương tác một cách đặc biệt khi nó liên quan đến những đầu tư nước ngoài. Chúng tôi được trang bị các kỹ năng tốt về chính sách thuế trực tiếp và gián tiếp và giải quyết tranh chấp. Các luật sư hàng đầu của chúng tôi, những chuyên gia tư vấn luôn liên lạc đề trao đổi luật thuế, thực tiễn và việc giải quyết tranh chấp và có thể giúp thiết kế, thực thi và bảo vệ những chính sách về thuế đối với những quy trình và giao dịch quốc tế. 
Các luật sư của chúng tôi làm việc như những chuyên gia về thuế đáng tin tưởng cho nhiều công ty và chúng tôi có những bên tranh tụng về thuế có thể giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cũng tư vấn về việc miễn thuế, hoàn thuế, quy trình thanh tra thuế, thuế VAT, thuế thu nhập và những loại thuế khác.

Sở hữu trí tuệ:

Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện liên quan đến đăng ký, bảo vệ, khai thác và tranh tụng về sở hữu trí tuệ. Những dịch vụ này gồm: dấu hiệu về dịch vụ và thương mại, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền. Đặc biệt về vấn đề thương hiệu, chúng tôi nhận thấy những thương hiệu và nhãn hiệu có giá trị rất quan trọng cho mọi công việc kinh doanh. Và do đó, nhu cầu đối với những đầu việc kinh doanh để đạt tính hiệu quả và những thương hiệu tốt để đảm bảo rằng những thương hiệu được đảm bảo một cách mạnh mẽ. 
Để đạt được điều đó, chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau đây: đề xuất tư vấn thương hiệu, đăng ký, duy trì và gia hạn thương hiệu ở Việt Nam, hồ sơ thương hiệu kế toán, đăng ký thương hiệu, kiểm soát và tư vấn thương hiệu, thực hiện việc thẩm tra sở hữu trí tuệ, xử lý giấy phép thương hiệu và các hợp đồng ủy nhiệm, thực hiện các vụ việc điều tra nhãn hiệu, xử lý các vụ kiện tụng nhãn hiệu.

Hôn nhân và gia đình:

Với quy tắc ứng xử “ Luật áp dụng cho cuộc sống” chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể chia sẻ tư vấn pháp lý cho mọi người, cùng chia sẻ với khách hàng để giải quyết tất cả các tranh chấp, hiểu lầm. 
Theo đó, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về: 
– Quy trình đăng ký hôn nhân quốc tế – Quy trình giải quyết tài sản – Quy trình ly hôn và giải quyết ly hôn – Quy trình kiện về quyền nuôi dưỡng trẻ em

Công chứng và dịch thuật

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi hợp tác với các văn phòng công chứng danh tiếng nhất tại Việt Nam để dịch thuật và chứng thực, công chứng tất cả cá các văn bản giấy tờ bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ và xác thực với chữ ký của người dịch. 
– Chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ dịch thuật với hơn 50 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan và tiếng Nga…
– Chúng tôi có nguồn nhân lực với những người lao động chính thức và hơn 1000 cộng tác viên với chứng chỉ về ngoại ngữ từ các trình độ đại học tới sau đại học
– Chúng tôi có thể xử lý tất cả các văn bản và giấy tờ một cách đa dạng
– Chúng tôi có quy trình chặt chẽ trong việc chuẩn bị hồ sơ, quản lý chuyên nghiệp hồ sơ để khách hàng có thể nhận hồ sơ đúng thời điểm như đã cam kết 
– Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of