Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh

Hoạt động chi nhánh: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Khi một doanh nghiệp muốn mở chi nhánh thì cần phải thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh. Và tương ứng khi có những thay đổi trong quá trình kinh doanh thì cũng cần thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. HNLaw & Partners xin hướng dẫn Quý khách hàng như sau:

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ-CP, nghị định về đăng ký doanh nghiệp

II.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh

Bước 1:  Thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế (nếu có).

Bước 2: Gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh. 

Bước 3: Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Lưu ý:  Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh  đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh dự định chuyển đến.

*Mẫu Thông báo thay đối nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..… …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh sau:

Tên chi nhánh(ghi bằng chữ in hoa):

Mã số chi nhánh hoặc mã số thuế của chi nhánh:

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh(trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp:

Nội dung đăng ký thay đổi:

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên)

______________________

III. Dịch vụ tư vấn đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh của HNLaw & Partners

  • Tư vấn về các vấn đề về thuế cũng như các vấn đề liên quan đến nội dung thay đổi;
  • Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;
  • Thay mặt Quý khách hàng thực hiện và nhận kết quả các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
  • Tư vấn cho Quý khách hàng về những vấn đề liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trên đây là những nội dung tư vấn về “Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh”. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tốt nhất.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Hotline: 0912.918.296


http://www.hnlaw.vn/tu-van-doanh-nghiep/


https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of