Chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm

Chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm

(Chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm) Quy định về quản lý mỹ phẩm vừa được Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 32/2019/TT-BYT, thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm ngày 16/12/2019.

(Chứng nhận lưu hành tự do mỹ phẩm) Theo đó, tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 06/2011/TT-BYT, giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) chỉ áp dụng với trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu và đáp ứng 02 yêu cầu:

  • CFS do nước sở tại cấp là bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ, còn hạn; Nếu có thời hạn thì phải được cấp trong vòng 24 tháng kể từ ngày cấp;
  • CFS phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp được miễn theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trong khi đó, tại Thông tư này, CFS công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định CPTPP) ngoài 02 yêu cầu trên còn phải có tối thiểu các thông tin:

  • Tên cơ quan, tổ chức cấp CFS;
  • Số, ngày cấp CFS;
  • Tên sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
  • Loại hoặc nhóm sản phẩm, hàng hóa được cấp CFS;
  • Tên và địa chỉ của nhà sản xuất…

Lưu ý: Trường hợp công bố sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành và xuất khẩu từ các nước thành viên CPTPP (Nước thành viên CPTPP là bất kỳ Nhà nước hoặc lãnh thổ hải quan riêng nào mà Hiệp định CPTPP đã được phê chuẩn và có hiệu lực) thì không phải có CFS

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2020.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Doanh_nghi%E1%BB%87p

http://www.hnlaw.vn/cap-nhat/

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HNLAW & PARTNERS

Địa chỉ: Toà nhà DBS, số N028, lô 31 khu dịch vụ thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội.

Email: tuvan.hnlaw@gmail.com

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of