THỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

Bước cuối cùng sau khi các bên thỏa thuận, ký kết thành công hợp đồng M&A là việc thực hiện thủ tục mua bán,  sáp nhập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan khác như: cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội…Để thực hiện … Đọc tiếpTHỦ TỤC SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)