QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế. Đây là một hình … Đọc tiếpQUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Những điều cần biết về hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là gì? Theo quy định Điều 3 Khoản 9 Luật Đầu Tư 2014 thì: “Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu … Đọc tiếpHợp đồng hợp tác kinh doanh