NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Hiện nay ở nước ta, bộ phận pháp chế (tiếng Anh: lawyer-in-house, corporate counsel, legal department, legal affairs) được doanh nghiệp thuê xử lý các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp. Theo đó, bộ phận pháp chế doanh nghiệp thực hiện đầu tiên trách nhiệm pháp lý của Công ty và thực hiện các … Đọc tiếpNGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM